1. Rekisterinpitäjä

Tmi Kirsi Pärnänen
Y-tunnus 2310054-9
Kärrytie 6
16300 Orimattila
puh. 0400 702743

2. Rekisterin nimi

Tmi Kirsi Pärnänen asiakasrekisteri, joka pitää sisällään www.nettiaika.fi palveluissa oleviin yhteydenottolomakkeisiin syötettyjen tietojen muodostama asiakasrekisteri. Lisäksi esitietolomake potilaskortista.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun henkilörekisterin ja ne palvelevat potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä edistävät hoidon jatkuvuutta. Se palvelee potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa, sekä terveydenhuollon ammattihenkilön oikeusturvaa.

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen ja henkilötietolain mukainen käsittely. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja salasanoilla.